Kompletný servis budov a areálov

Spoločnosť Zanzo Servis už od roku 2000 poskytuje svoje komplexné služby v oblasti údržby a správy exteriérov, interiérov a areálov budov. Naši spokojní klienti sú odrazom zodpovedného prístupu našich pracovníkov a ich kvalitne odvedenej práce. Bohaté skúsenosti sa snažíme prenášať do ďalšieho zlepšovania pracovného procesu a rozširovania palety nami poskytovaných služieb.

Upratovanie budov

 • upratovanie interiéru
 • čistenie exteriéru
 • deratizácia budov
Viac informácií

Údržba budov

 • voda, kúrenie
 • elektro, klimatizácia
 • omietky, maľovanie
Viac informácií

Zimná údržba

 • odhrabávanie snehu
 • údržba komunikácií
 • posyp
Viac informácií

Záhradnícka služba

 • starostlivosť o zeleň
 • úprava areálov
 • kosenie
Viac informácií