Naše služby

Paleta služieb je veľmi široká. Jedná sa o komplexné čistenie a upratovanie interiérov, exteriérov a vonkajších plôch, parkovísk, areálov. V prípade potreby vieme zbaviť budovu aj neželaných návštevníkov a zabezpečiť deratizáciu budov.

Upratovanie budov

  • Upratujeme a tepujeme koberce, čistíme kancelárske priestory, spoločenské haly, toalety, výťahy
  • Umývame okná, v prípade potreby aj horolezeckou technikou
  • Ošetrujeme polymérmi, voskami vrátane kryštalizácie mramorových podláh
  • Upratujeme po realizácii stavebných úprav, po rekonštrukcii, maľovaní, postaráme sa o hrubé nečistoty, stavebnú suť so zabezpečením kontajnerov, ich odvozu a následnej likvidácie

Údržba budov

Čistá budova potrebuje byť aj plne funkčnou. K tomu prispievame poskytovaním údržbárskych prác v oblasti vodovodov a kúrenia, elektroinštalácií, klimatizácie, opravy okien a dverí, a tiež aj v oblasti oprav a korektúr omietok vrátane ich omaľovania.

Máme záujem

Zimná údržba

Udržiavanie areálov budov počas zimných mesiacov. K zvyšovaniu bezpečnosti máme vyčlenený personál, ktorý v prípade potreby aj v pohotovostnom režime nasadzuje špecializovanú techniku tak, aby nebola ohrozená prevádzka budov a zdravie ľudí.

Máme záujem

Záhradnícka služba

Je dôležité, aby areál našich klientov bol príjemný a reprezentoval svojou krásnou a zdravou zeleňou. Preto vkladáme naše úsilie aj do návrhov dizajnu a do starostlivosti o zeleň v podobe komplexnej starostlivosti o trávnaté plochy, rastliny, kvety a stromčeky.

Máme záujem

Pri poskytovaní služieb spolupracujeme s poprednými výrobcami pomôcok, techniky, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Medzi naše hlavné ciele patrí popri inom aj neustále zlepšovanie a prispôsobovanie poskytovaných služieb v snahe vylepšovať pracovné prostredie zamestnancov pracujúcich v budovách a priestoroch našich klientov.

Spoločnosť ZANZO SERVIS, s.r.o. má implementovaný a certifikovaný systém manažérstva kvality vyhovujúci medzinárodným normám ISO 9001 a ISO 14 001.